Home > Om Rasism

 

Rasism handlar om idén att man kan dela upp människor utifrån hudfärg, härkomst och/eller etnologiska aspekter – och att man utifrån dessa preferenser särbehandlar grupper på ett negativt sätt.

Rasism förekommer i stort sett över hela världen, men vissa folkgrupper som utsätts för rasism är större än andra. Rasism visar sig ofta i flera olika former och i många olika grader där den ter sig i många olika former. De mest extrema uttryckssätten är det som öppet stoltserar med att vara anhängare av rasismen, sådana som kallar sig rasister. Men rasismen förekommer även i mer strukturella former i samhället och ibland finns rasismen där utan att någon kanske ens märker det. Bara för att en person själv inte anser sig vara rasist eller ha rasistiska värderingar behöver det nödvändigtvis inte betyda att så är fallet. Mycket rasism sker omedvetet.

Omvänd rasism 
Ibland talas det om omvänd rasism, det vill säga att någon behandlas positivt utifrån så kallade ratificerande preferenser. Rent vetenskapligt finns det inget som heter omvänd rasism, utan är främst ett retoriskt begrepp.

Vem som helst kan bli utsatt för rasism
Det många inte vet är att vem som helst, teoretiskt sätt, kan bli utsatt för rasism. Många tror felaktigt att man måste vara färgad eller vara en liten folkgrupp, en minioritet. Det är dock väldigt viktigt att komma ihåg att vissa folkgrupper är starkt överrepresenterade när det kommer till att bli utsatta för rasism. Ett exempel är människor med afrikanskt ursprung som blivit diskriminerade i flera hundra år som en följd av kolonialiseringen som är ett av de grövsta övergreppen på människor någonsin.

Att rasismen mot färgade är ett problem magnituder större än mot exempelvis vita kan man inte sticka under stolen med. Ur ett individuellt perspektiv är det dock alltid lika illa att bli utsatt för rasism oavsett din hudfärg eller folkgrupp.