Svenskfientlighet är ett ord som oftast används av politiska anhängare till riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Det syftar till att Svenskar utsätts för rasism och/eller diskriminering. Oftast så talas det om att svenskar blir utsatta för rasism och/eller diskriminering av invandrare, men man menar också på att det kan ske av svenskar gentemot andra svenskar.

Listan på exempel kan göras lång. Svenskfientlighet kan röra sig om allt från våldsbrott som riktar sig mot svenskar, just för att de är svenskar, till att man låter andra gå före i kön på ett café.

Man kan även inkludera omvänd diskriminering när man pratar om svenskfientlighet, dvs att någon blir positivt särbehandlad på grund av sin etnicitet, sitt ursprung eller annan tillhörighet på bekostnad av att en svensk person blir diskriminerad.

Hur utbredd svenskfientligheten faktiskt är, är svårt att säga. Vissa skulle nog påstå att den inte existerar över huvudtaget, medans andra ser det som ett av de största problemen vi har i dagens samhälle.

Sanningen ligger förmodligen nånstans mitemellan.

Diskriminering på EU-nivå

Idag tas många av de beslut som påverkar Sverige på EU-nivå. Där kan en del beslut uppfattas som att de diskriminerar Sverige och svenskarna. Man kan också lätt få för sig att det är något av partierna man inte håller med om, som stiftat de nya lagarna. Utan att känna till att samtliga EU-länder fått samma lagar ungefär samtidigt.

När det kommer till just EU-frågor så är det vanligt förekommande att många länder känner att just de har blivit diskriminerade eller fått det sämre än andra medlemsländer.

Några aktuella exempel där en del har upplevt diskriminering mot just svenskar och Sverige är förbudet mot surströmming, förbudet av ostkakan, förbudet av julmusten, förbudet av casino utan licens och förbudet mot lakritspipor. För att nämna några.

De flesta av de här förbuden som man faktiskt kan ta ganska så personligt är helt enkelt myter, eller förslag som varit uppe och vänt men sedans levt vidare som rövarhistorier.

Förslaget om att förbjuda surströmming är förvisso sant, men tack vare den starka kulturella vikten som surströmming har i Sverige gjorde man ett undantag.

Casinon utan svensk licens är ett annat ämne som upprört en och annan svensk spelare. När den nya spellagen trädde i kraft 2019 så ändrades lagarna och reglerna för vilka som får verka i Sverige. EU:s fria rörlighet av varor och tjänster gällde helt plötsligt längre.

Alternativmedia

Så kallad alternativmedia på högerkanten använder ofta begrepp som svenskfientlighet. Medier som ofta åsyftas är exempelvis FriaTider och Samnytt (tidigare Avpixlat) som fokuserar mycket på att rapportera kring nyheter som på något sätt är relaterade till invandring. Men Samnytt, som är en av de större, finansieras bl.a. av en guide över casinon utan svensk spellicens, i form av reklam. Om du vill spela på ett casino utan svensk licens bör du kolla efter utländska casinon.

Vad kan du göra för att Stoppa Svenskfientligheten?

Det bästa för att stoppa rasism och diskriminering mot svenskar är väldigt enkel. Om du ser att någon diskrimineras, utsätts för våld eller någon annan form av rasism visa civilkurage, oavsett vem som utsetts. Oavsett hudfärg, ursprung eller religion.

Genom att visa civilkurage när man ser eller hör något man inte tycker hör hemma i ett civilicerat samhälle är det enklaste att agera på känsla, för vad spelar det för roll vem det är som blir utsatt?